04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

NOGOMET Z DENARJEM

CILJI:

 

 • utrjevanje razumevanja navodil
 • razvijanje slušne pozornosti
 • razvijanje vidne pozornosti
 • razvijanje in utrjevanje orientacije na igralni ploskvi
 • razvijanje fine motorike
 • razvijanje vizualno-motorične koordinacije
 • občutek uspešnosti
 • razvijanje položaja v prostoru
 • sprostitev
 • tekmovalnost

NAVODILA:

 • en igralec je vratar v golu ( priloga 2.)
 • drugi igralec je napadalec in strelja v gol
 • način potiskanja kovanca v gol je dogovorjen (  priloga  )
 • vsakič ko nekdo strelja v gol (  da gol ali pa gre kovanec mimo gola) se vloge zamenjajo
 • število pravilnih potez( kovanec potuje med obema ostalima kovancema ) je neomejeno ( priloga 4. in 5.), tekmovalec se sam odloči kateri kovanec bo potoval vmes med ostalima dvema kovancema
 • kovanci se lahko premikajo le tako, da gre en kovanec vmes med ostalima dvema
 • igralec se vedno sam odloči kateri kovanec bo šel skozi ostala dva, samostojno presodi glede na položaj kovancev
 • v primeru, da se kovanci postavijo tako, da je potreben dodatni gib, je ta gib lahko izveden le enkrat ( priloga 6 . ) , v primeru da kovance igralec ne postavi v pravilen položaj, se vlogi zamenjata
 • igra traja glede na dogovor tekmovalcev na začetku tekme ( doseženo število golov ali dogovorjen čas)

 

Didaktično igro je pripravila Vesna Tavčar, mobilna specialna pedagoginja

 

 

PRIPOMOČKI:

 • miza
 • roke
 • 3 kovanci , katerikoli ( priloga 1. )

slika 1: PRIPOMOČKI

slika 4: RAZLIČICA POTI KOVANCA

slika 2: POLOŽAJ PRSTOV – GOL

slika 5: RAZLIČICA POTI KOVANCA

slika 3: POLOŽAJ PRSTOV PRI POTEZI

slika 6: PRIMER REŠITVE, KO NI MOŽNO UPOŠTEVATI PRAV …

DIRKA S »FLOMASTROM«

CILJI:

–     krepitev samozavesti  in motivacije

–     sprostitev

–     razvijanje domišljije, mišljenja, odkrivanja novih zamisli

–     učenje medsebojnega  sodelovanja, dogovarjanja, aktivnega izražanja pobud

–     razvijanje odnosa do soigralca in zdravega tekmovalnega duha

–     razvijanje orientacije na igralni ploskvi

–     razvijanje   vztrajnosti in natančnosti

–     razvijanje fine motorike

–     razvijanje  grafomotorike

–     utrjevanje razumevanja, upoštevanja navodil in  dogovorov

 

 

 

NAVODILA:

Igrata lahko dva igralca, v primeru da je dirka narisana  na večjem formatu lista, lahko tudi več igralcev.

Otrok naj si zbere dve pisali v različnih barvah, eno barvo  zanj, drugo za sotekmovalca. V primeru več igralcev, si vsak igralec izbere svojo barvo.

Progo rišemo sproti, uporabimo  predlagano ali jo narišemo pred dejavnostjo. Prvo progo nariše odrasla oseba. Drugo progo lahko nariše sotekmovalec, otrok.

Otroku na začetku igre ponudimo možnost, da poskusi kako naj položi  prste na pisalo, izvede nekaj potez.

Dogovor pred začetkom tekme: Od kod nadaljujem, če grem izven proge ? Na koncu proge ali izven proge?

Vsak igralec ima eno potezo s pisalom ( glej sliko).Tam kjer se sled pisala konča, se to mesto označi s piko. Naslednja poteza se začne na zadnji piki.

V primeru, da gre sotekmovalec izven proge, se upošteva dogovor.

Cilj je čim hitreje priti do cilja.

V primeru, da soigralec skrene s proge, je sotekmovalec na vrsti dvakrat ( stvar dogovora).

Na progi so možne ovire, kamenje, ograje, jezera,…te ovire je potrebno obiti. V primeru, da se ovire tekmovalec dotakne, je lahko nasprotnik na vrsti dvakrat.

 

Didaktično igro je pripravila Vesna Tavčar, mobilna specialna pedagoginja

 

 

IGRALNI PRIPOMOČKI:

 • list papirja
 • flomastri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZLIČICE:

 • okrogle linije
 • ravne linije
 • z ovirami
 • brez ovir
 • progo nariše otrok

Vsak lahko sodeluje v času priprave, izvedbe in sprememb.

slika 1: DRŽA PISALA

slika 4: RAVNA CESTA

slika 2: CESTA BREZ OVIR

slika 5: DIRKA

slika 3: CESTA Z OVIRAMI

ŽIG, ŽIGA, ŽIGI

CILJI:

 • utrjevanje razumevanja navodil
 • razvijanje slušne pozornosti
 • razvijanje vidne pozornosti
 • razvijanje in utrjevanje orientacije na listu
 • razvijanje fine motorike
 • razvijanje besednega zaklada
 • razvijanje domišljije
 • razvijanje in utrjevanje številskih predstav

NAVODILA:

 • odtisni žige po črti ( ravni, krivi,…)
 • odtisni žige v lik ( krog, kvadrat, trikotnik,…)
 • odtisni žige po verbalnih navodilih (Priloga 1).

 

Didaktično igro je pripravila Vesna Tavčar, mobilna specialna pedagoginja

 

 

PRIPOMOČKI:

 • žigi
 • list papirja
 • barvice in / ali flomastri

 

 

RAZLIČICE:

 • slikovno predlogo prilagodimo žigom ki jih imamo na razpolago
 • otrok nariše sliko na osnovi žigov ki jih ima , pripravi navodila
 • uporabljamo jih lahko tudi za učenje zaporedij, vodoravno, navpično

 

slika 1: ŽIGI

slika 4: ŽIGI LINIJE

slika 2: ŽIGI V SLIKI

slika 5: ŽIGI LINIJE (IZPOLNJENA)

slika 3: ZAPOREDJE Z ŽIGI

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)