04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Seznam zaposlenih

 

Priimek in ime Področje
Valančič Aleksandra Ravnateljica
Kolar Martina Pomočnica ravnateljice, računalničarka

Hrovat Nina

Čop Ana

Logopedinja
Globočnik Doris Svetovalna delavka
Jordan Tina Psihologinja
Marinković Irena Delovna terapevtka
Škufca Polona Knjižničarka

 

Mobilno delo

Šola Strokovna delavka
OŠ Prežihovega Voranca Bohinc Mojca
Komočar Neja / Petek Marijana
Mikelj Lucija
Pašić Fatima
Resman Ana
Vovk Klavdija
Weissbacher Raša
Hrovat Nina
OŠ Toneta Čufarja Božič Manja
Rozman Katjuša
Stamcar Ines
Šeruga Trampuš Aljoša
Novšak Jankovič Sonja
Hrovat Nina
OŠ Koroška Bela Božič Manja
Gračnar Zupan Ana
Komočar Neja / Petek Marijana
Stanonik Barbara
Hrovat Nina
OŠ 16. decembra Mojstrana in vrtec Rabič Metka
Štupar Jarovič Nataša
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in vrtec Vrabec Martina
Čop Ana
OŠ Žirovnica in vrtec Zupan Darija
Vrtec Jesenice Stare Alenka
Tavčar Vesna
Čop Ana
Hrovat Nina
Nina Mažgon Müller
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice Čop Ana
Hrovat Nina
Jordan Tina

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI):

Priimek in ime Področje
Koselj Jerneja Razrednik PPVI 1
Šlibar Jurajevčič Katarina Varuhinja
Pretnar Maruša Razrednik PPVI23
Legat Matejka Varuhinja
Mlačnik Mateja Razrednik PPVI 45
Potočnik Maja Varuhinja
Primc Robert Učitelj predmetnega pouka
Jelenc Arnšek Mateja Učitelj predmetnega pouka
Nečimer J. Katarina Učitelj predmetnega pouka
Štetner Branko Učitelj predmetnega pouka

 

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS):

Priimek in ime področje
Jeram Darja Razrednik 1. 2. in 3. razreda
Gabrovec Aneta Razrednik 4. in 5. razreda
Goličič Veronika Razrednik 6. razreda
Nučič Mojca Razrednik 8. razreda, predmetni pouk
Čelik Polonca Razrednik 7. in 9. razreda, predmetni pouk
Čebulj Tjaša Spremljevalec na NIS
Češek Magda Predmetni pouk
Globočnik Doris Predmetni pouk
Jakše Karmen Drugi učitelj v 1. razredu, jutranje varstvo
Jelenc Arnšek Mateja Predmetni pouk
Jensterle Nečimer Katarina Predmetni pouk
Repinc Bajrič Veronika Predmetni pouk
Štetner Branko Predmetni pouk

 

Oddelki podaljšanega bivanja (OPB):

Priimek in ime Področje
Jakše Karmen OPB1
Marinkovič Irena OPB2
Primc Robert OPB3
Ravnik Barbara OPB1

 

Tehnična služba:

Priimek in ime  področje
Kalan Andreja  računovodja – tajnik
Jekovec Marša  tajnik
Kalan Dušan  hišnik – šofer
Vidovič Bernarda  kuharica
Minkova Tatjana  snažilka
Stojmilova Sneža  snažilka
Čampara Sebiha  snažilka

 

(Skupno 3.643 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost