04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen učenkam in učencem, ki jim program OŠ PPNIS predstavlja prevelike težave.

Pouk v posebnem programu poteka na 6 temeljnih področjih, ki so namenjena razvijanju veščin za čim bolj samostojno življenje: splošna poučenost (vsebine slovenščine, matematike, naravoslovja in družboslovja), razvijanje samostojnosti, glasbena vzgoja, delovna vzgoja, likovna vzgoja in gibalno športna vzgoja.

Delo poteka v manjših oddelkih (običajno do osem otrok ali mladostnikov), pomoč pri delu nudijo varuhi(nje). Poleg rednega programa ima posebni program tudi dneve dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni in delovni dnevi), izvajajo se dejavnosti bralne značke, šola v naravi, učenci se udeležujejo  dejavnosti v okviru Specialne olimpijade in drugih tekmovanj. Učenci veliko časa preživijo v naravi, kjer pridobivajo različne izkušnje.

Posebni program ima triletna obdobja — stopnje. Obvezni del obsega tri stopnje (devet let), četrta stopnja je obvezni del z možnostjo podaljšanja. Polnoletni učenci takrat dobijo status invalida. Učenci lahko posebni program obiskujejo do 26. leta. Po zaključku se lahko vključijo v delo v varstveno delovnem centru (delo pod posebnimi pogoji). Zaradi lažjega vključevanja stalno sodelujemo z Varstveno delovnim centrom Jesenice, kjer si učenci predhodno pridobijo izkušnje z delom in življenjem centra.

 

(Skupno 1.014 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost