04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

OSNOVNE INFORMACIJE O POKLICNEM USMERJANJU

IZBIRA POKLICA

Ljudje sem med seboj razlikujemo, vsak nekaj zna, ve, vsakogar nekaj zanima. Vsak ima svoje želje, pričakovanja in cilje. Vsak je zase nekaj posebnega, enkratnega. Vsak lahko poišče poklic, ki ustreza njegovim lastnostim. 

Vstop v srednjo šolo predstavlja velik korak  in pomeni prvo stopnico na poti k poklicu, ki ga bomo opravljali večji del našega življenja. Zato je izbor ustrezne srednje šole oziroma poklica zelo pomemben. Pri tem je potrebno upoštevati želje in interese otroka, njegove umske in fizične sposobnosti, šolski uspeh, delovne in učne navade… Da bo odločitev lažja je pomembno pridobiti čim več informacij o možnostih nadaljnjega šolanja, različnih programih, pogojih za vpis, štipendijah, možnostih bivanja v dijaških domovih…. 

Na šoli v 8. in 9. razredu izvajamo različne aktivnosti, ki so učencem in staršem v pomoč pri odločanju:

  • Roditeljske sestanke za starše na temo poklicnega usmerjanja
  • Skupinsko in individualno svetovanje,
  • Ogledi in sodelovanje s srednjimi šolami
  • Ogledi podjetij in proizvodnih delavnic,
  • Predstavitev posameznih poklicev,
  • Vodenje postopka izpolnjevanja in pošiljanja prijav, pomoč pri preusmeritvah, 

Več o posameznem poklicu lahko izveste tudi na spletni strani.

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

V program NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA se lahko vpišejo učenci, ki so zaključili devetletno osnovno šolo s prilagojenim programom. Vpišejo se lahko tudi učenci večinskih osnovnih šol, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končali vsaj sedem razredov osnovne šole.

Izobraževanje traja 2 leti. Konča se z zaključnim izpitom.

Dijaki lahko nadaljujejo šolanje v programih SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (traja 3 leta) ali SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (traja 4 leta, pridobi naziv tehnik). 

 

ŠOLE NA GORENJSKEM, KI IZVAJAJO PROGRAME NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

Naziv šole/spletna stran šole  Izobraževalni program Trajanje programa  Znanja  Možnosti zaposlitve 

Biotehniški center Naklo 

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi  2 leti 

-pripravlja prostor za pogostitev

-postreže gostu pripravljene jedi in pijačo,

– čisti in ureja prostore,

– vzdržuje tekstilne izdelke

– nudi osnovno skrb staremu ali bolnem človeku na dom 

Kuhinje

Turistične kmetije

Penzioni

Kmetije

Industrijski obrati 

Srednja šola Jesenice

Srednja šola za strojništvo, Škofja Loka 

 

Pomočnik v tehnoloških procesih  2 leti  – samostojno opravlja enostavna dela na področju ročnih in strojnih postopkov obdelave v strojegradnji in kovinskopredelovalni industrij 

V industrijskih panogah

Trgovini 

Obrti 

Srednja šola za lesarstvo, Škofja Loka 

 

Obdelovalec lesa  2 leti 

– pripravi in razvršča les,

– opravlja pomočniška dela pri izdelavi stavbnega, bivalnega in vrtnega pohištva, 

– barva, lakira, luži, voska 

Žage, pohištvena industrija, tovarne plošč, pomoč pri izdelavi lesenih hiš 

Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Kranj

 

Pomočnik pri tehnologiji gradnje 

 

2 leti 

– samostojno opravlja enostavna dela pri gradnji stavb, konstrukcij,

– sodeluje pri pripravi za izvedbo delovnih postopkov 

Pri obrtnikih, v storitveni dejavnosti, gradbenih podjetjih 

 

OSREDNJE SLOVENSKA REGIJA – LJUBLJANA 

Naziv šole/spletna stran šole  Izobraževalni program Trajanje programa  Znanja  Možnosti zaposlitve 

SIC Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana 

 

Preoblikovalec tekstilij  2 leti 

– samostojno in varno delo z osnovnimi tekstilnimi stroji in napravami,

– enostavna popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov

Oblačilna industrija, 

Obrtne delavnice, pralnice in kemične čistilnice 

 

ŠTIPENDIJE

Z vpisom v srednje šole učenci  dobijo status dijaka in s tem  pravico do državne štipendije. Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu

Na naslednjih spletnih straneh si sami lahko ogledate informacije, ki jih posreduje MIZŠ:

DIJAŠKI DOMOVI

Če se odločite za šolanje v Ljubljani, je možno, da vaš otrok med tednom  biva v dijaškem domu Janeza Levca Ljubljana. Za dijake, ki imajo odločbo o usmeritvi, je bivanje s prehrano brezplačno, subvencionira ga MIZŠ.

RAZPIS za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2023/ 2024 bo predvidoma objavljen v mesecu januarju 2024.

Še pred vpisom vas vabimo, da se pogovorite s šolsko svetovalno delavko, Doris Globočnik in pomočnico ravnateljice in svetovalno delavko,  Mojco Nučič. Lahko vam svetujeva o izbiri srednje šole in možnostih poklicne poti za vašega otroka. Za način in termin pogovora se dogovorite po telefonu: 04 5834 151 ali 041 758 671 ali po elektronski pošti: doris.globocnik@poldestrazisar.si ali mojca.nucic@poldestrazisar.si.

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost