04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Obseg snovi

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 4. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE

Teme:

 • naravna števila do 70 (zaporedja, predhodniki in nasledniki števil, velikostni odnosi med števili, desetice in enice)
 • seštevanje in odštevanje v okviru do 70 brez prehoda, do 20 s prehodom
 • preproste besedilne naloge (seštevanje, odštevanje in dopolnjevanje) v obsegu do 70
 • zapis števila z besedo (do 70)
 • preproste enačbe v št. obsegu do 100 (Primeri: a + x = c, x + b = c, a – x = c).

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE

Teme:

 • naravna števila do 100 (zaporedja, predhodniki in nasledniki števil, velikostni odnosi med števili, desetice in enice)
 • seštevanje in odštevanje v okviru do 100 brez prehoda, do 20 s prehodom
 • preproste besedilne naloge (seštevanje, odštevanje, dopolnjevanje) v obsegu do 100
 • zapis števila z besedo (do 100)
 • preproste enačbe v št. obsegu do 100 (Primeri: a +x = c, x +b = c, a- x = c, x – b = c).

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 5. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE

Teme:

 • štetje do 100 naprej in nazaj v različnih zaporedjih
 • ustno seštevanje in odštevanje do 100 brez prehoda in s prehodom desetice
 • poštevanke števil 2, 4, 5 in 10
 • računi z manjkajočim členom (seštevanje, odštevanje, množenje)
 • besedilne naloge z naslednjimi računskimi operacijami: seštevanje, odštevanje, množenje.

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE

Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:

 • merjenje (dolžina, masa, denar, čas)
 • poštevanka števila 3.

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 6. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE

Teme:

 • naravna števila do 1000 (branje števil, zapis števila s števko in z besedo, zaporedje števil, štetje naprej in nazaj, predhodnik in naslednik, mestne vrednosti)
 • računske operacije (ustno in pisno seštevanje in odštevanje s prehodom in brez prehoda do 1000; poštevanka v obsegu 10 x 10, vključno z 1 in 0; deljenje v obsegu poštevank)
 • preproste enačbe z eno neznanko
 • številski izrazi (seštevanje, odštevanje)
 • enostavne in kompleksne besedilne naloge v okviru zgoraj navedenih računskih operacij
 • merske enote za dolžino in čas (pretvarjanje med dvema sosednjima enotama)
 • geometrijski liki (prepoznavanje, poimenovanje, računanje obsega).

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE

Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:

 • merske enote za maso in prostornino (pretvarjanje med dvema sosednjima enotama)
 • deli celote (polovica, četrtina).

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 7. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE

Teme:

 •  naravna števila do 10.000: zapis, branje števil, številska vrsta, mestne vrednosti, velikostni odnosi, zaporedja, soda in liha števila
 •  računske operacije do 10.000: poštevanka v obsegu 10 x 10 in deljenje v tem obsegu, pisno seštevanje in odštevanje,  množenje z enomestnim množiteljem
 • številski izrazi (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje)
 • preproste enačbe z eno neznanko
 • merjenje in merske enote za dolžino, čas, maso, prostornino (pretvarjanje med dvema sosednjima enotama)
 • enostavne in kompleksne besedilne naloge
 • geometrijski liki (kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog), obseg kvadrata in pravokotnika, koti
 • zbiranje in obdelava podatkov.

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE

Dodano k temam za šolsko tekmovanje:

 • deljenje z ostankom
 • pisno deljenje v obsegu do 100
 • deli celote (računanje enega dela od celote, zapis dela celote oziroma celega dela in ulomka, npr. 1 ¼ )
 • merske enote za ploščino.

 

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 8. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE

Teme:

 • števila do 100.000: zapis, branje števil, številska vrsta, mestne vrednosti, velikostni odnosi, zaporedja
 • računske operacije do 100.000: pisno seštevanje, odštevanje, množenje z enomestnim množiteljem, množenje z desetiškim številom, pisno deljenje
 • številski izrazi, preproste enačbe z eno neznanko, uporaba matematičnega izrazoslovja
 • enostavne in kompleksne besedilne naloge
 • zbiranje in obdelava podatkov
 • merjenje: dolžina, masa, čas, prostornina; pretvarjanje merskih enot
 • geometrija: liki (načrtovanje, obseg), koti.

DRŽAVNO TEKMOVANJE

Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:

 • merjenje: ploščina
 • geometrija: liki (načrtovanje, obseg, ploščina), koti, geometrijska telesa
 • decimalna števila
 • ulomki.
(Skupno 1.755 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost