04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Obseg snovi

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 4. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE
Teme:
– naravna števila do 70 (zaporedja, predhodniki in nasledniki števil, velikostni odnosi med števili, desetice in enice)
– seštevanje in odštevanje v okviru do 70 brez prehoda, do 20 s prehodom
– preproste besedilne naloge (seštevanje, odštevanje in dopolnjevanje) v obsegu do 70
– zapis števila z besedo (do 70)
– preproste enačbe v št. obsegu do 100  (Primeri: a + x = c, x + b = c, a – x = c)

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Teme:
– naravna števila do 100 (zaporedja, predhodniki in nasledniki števil, velikostni odnosi med števili, desetice in enice)
– seštevanje in odštevanje v okviru do 100 brez prehoda, do 20 s prehodom
– preproste besedilne naloge (seštevanje, odštevanje, dopolnjevanje) v obsegu do 100
– zapis števila z besedo (do 100)
– preproste enačbe v št. obsegu do 100 (Primeri: a +x = c, x +b = c, a- x = c, x – b = c)

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 5. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE
– štetje do 100 naprej in nazaj v različnih zaporedjih
– ustno seštevanje in odštevanje do 100 brez prehoda in s prehodom desetice
– poštevanke števil 1, 2, 4, 5 in 10
– računi z manjkajočim členom (seštevanje, odštevanje, množenje)
– enostavne besedilne naloge z naslednjimi računskimi operacijami: seštevanje, odštevanje, množenje

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:
– poštevanka števila 3
– merske enote za čas, maso, prostornino in dolžino

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 6. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE
– naravna števila do 1000 (branje števil, zapis števila s števko in z besedo, mestne vrednosti, zaporedja števil, predhodnik in naslednik števila, štetje naprej in nazaj)                    – številski izrazi  (seštevanje in odštevanje)                                                                                                                                                                                                                                          – merske enote za dolžino in čas (pretvarjanje med dvema sosednjima enotama)
– geometrijski liki (prepoznavanje, poimenovanje, računanje obsega).
– računske operacije: ustno in pisno seštevanje in odštevanje s prehodom in brez prehoda do 1000, poštevanka v obsegu 10 x 10 vključno z 1 in 0, deljenje v obsegu poštevank
– enostavne in kompleksne besedilne naloge v okviru znanih računskih operacij.
– preproste enačbe z eno neznanko

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:
– merske enote za maso in prostornino (pretvarjanje med dvema sosednjima enotama)
– deli celote (polovica, četrtina)

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 7. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE
– naravna števila do 10000 (zapis, branje, urejenost števil, številska vrsta, velikostni odnosi, mestne vrednosti)
– merske enote za dolžino, čas, težo, tekočino (pretvarjanje).
– računske operacije: ustno in pisno seštevanje in odštevanje brez prehoda in s prehodom desetice; poštevanka; pisno množenje števil z enomestnim in dvomestnim množiteljem, množenje z desetiškimi števili; deljenje v okviru poštevanke (brez ostanka)                                                                                                                                                        – enostavne in kompleksne besedilne naloge
– preproste enačbe z eno neznanko.
– geometrijski liki (kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog).

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:                                                                                                                                                                                                                                           – – vrste črt
– številski izrazi                                                                                                                                                                                                                                                                                          – deli celote (polovica, četrtina)

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 8. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE:
– merjenje: dolžina, masa, čas, prostornina; pretvarjanje merskih enot
– geometrija: liki (načrtovanje, obseg), koti.
– števila do 100.000: zapis, branje števil, številska vrsta, mestne vrednosti, velikostni odnosi, zaporedja                                                                                                                              – – računske operacije do 100.000: pisno seštevanje, odštevanje, množenje z enomestnim množiteljem, z dvomestnim množiteljem, pisno deljenje
– številski izrazi, preproste enačbe z eno neznanko, uporaba matematičnega izrazoslovja
– enostavne in kompleksne besedilne naloge
– zbiranje in obdelava podatkov

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:
– geometrija: liki (načrtovanje, obseg, ploščina), koti, geometrijska telesa
– decimalna števila                                                                                                                                                                                                                                                                                  – – merjenje: ploščina                                                                                                                                                                                                                                                                                 – ulomki

 

(Skupno 1.276 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost