04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Delo s tujci

Zaradi priseljevanja in preseljevanja je za Jesenice značilna specifična struktura prebivalstva. Odstotek priseljencev je ves čas bistveno višji kot je na ravni države. Skozi leta se delež tujcev na Jesenicah povečuje. Zamenjala pa se je tudi struktura priseljencev. Jezikovne ovire so bile prej manjše, zdaj pa so veliko večje – tako za učence kot za strokovne delavce. Priseljevanje tujcev tako pomembno vpliva na vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Glede na to, da smo prva institucija, kjer se otroci srečajo s slovenskim jezikom, sistemom, običaji in navadami, naša šola k vzgoji in izobraževanju pristopa na specifičen, prilagojen način.

Šola prevzema veliko vlogo pri integraciji ljudi iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij v naše lokalno okolje.  Pri tem nam je v veliko pomoč skupek ukrepov, ki potekajo istočasno: pomoč prevajalke, individualiziran program, nadstandardni program šole ter predvsem vključitev družine v lokalno okolje. Vključevanje tujcev in priseljencev v naše šolske programe  poteka na dnevni bazi in je za naš prostor » nekaj vsakdanjega oziroma samoumevno«, lahko bi rekli tudi »normalno«.

Pomembno vlogo pri delu z otroki tujci s posebnimi potrebami in njihovimi družinami ima načrtno in usklajeno medsebojno sodelovanje vseh institucij v lokalnem okolju. Zato je naša šola vključena v multidisciplinarni tim, kjer se povezujemo z ostalimi institucijami v očini.

Aktivno se vključujemo tudi v projekte, ki so neposredno vezani na tujce in priseljence, kot sta npr. SIMS in PlurAlps.

  • SIMS (Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja) je projekt, katerega osnovni cilj je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.
  • Projekt PlurAlps se je začel novembra 2016. Njegovo izvajanje sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa za območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev.

V projektu PlurAlps smo sodelovali z Ljudsko univerzo Jesenice in na območju občine celostno pristopili k obravnavi problematike priseljencev lokalnega okolja. Priseljence smo ustrezno informirali o možnostih, ki jih ponuja lokalno okolje, jih opremljali s kompetencami za dejavno vključitev v družbo ter s tem pripomogli k njihovi lažji socialni vključenosti.

Pri vključevanju tujcev, priseljencev v razred ima, poleg učitelja in svetovalne službe, veliko vlogo tudi prevajalka, ki otroka spremlja pri šolskem delu in mu nudi učno pomoč. V delo se vključujejo tudi sodelavci, ki delajo na projektu SIMS in prostovoljci. Prostovoljci na naši šoli so lahko ljudje s pedagoškim znanjem in z veliko mero znanja o otrocih s posebnimi potrebami.

 

VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VIZ

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost