04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Psihološko podporo na OŠ Poldeta Stražišarja opravlja psihologinja Tina Jordan. Njeno delo zajema spodnja področja.

Preventivno in svetovalno delo

V okviru preventivnega in svetovanega dela izvaja:

  • individualno pomoč in svetovanje učiteljem ter učencem in njihovim staršem v primeru učne neuspešnosti, vedenjskih in čustvenih težav;
  • sodelovanje na timskih sestankih za učence, ki jim je dodeljena dodatna strokovna pomoč;
  • oblikovanje individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami;
  • individualno delo in svetovanje učencem v okviru individualiziranega vzgojnega načrta;
  • psihološko diagnostiko in ugotavljanje individualnih sposobnosti učencev za potrebe individualizacije pouka;
  • pisanje poročil o učencih v skladu s predpisano zakonodajo.

 

Učna pomoč

Učna pomoč se izvaja za učence, ki potrebujejo dodatno pomoč pri usvajanju učne snovi. Učencem se ta pomoč ponudi po posvetu učitelja predmeta. Psihologinja učencem nudi podporo pri učenju organizacije in šolskem delu.

 

Dodatna strokovna pomoč za učence s čustveno-vedenjskimi motnjami

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so ena izmed skupin otrok s posebnimi potrebami. Čustvene in vedenjske motnje, katerih posledice so težave v socialni interakciji, se izražajo v osnovnih skupinah, in sicer kot: čustvene motnje, lažje ali težje oblike vedenjske motnje ter lažje ali težje oblike čustveno-vedenjske motnje. Otroku s čustveno-vedenjsko motnjo Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami z odločbo določi število ur dodatne strokovne pomoči psihologa. Delo poteka za vsakega učenca po individualiziranem programu, ki ga oblikujejo strokovna skupina, starši in učenec. 

Učenci spoznavajo različne tehnike sproščanja, ki jih lahko preizkusijo v kotičku za umirjanje.

Na urah dodatne strokovne pomoči učenci preko različnih metod čustvenega opismenjevanja spoznavajo čustva in se učijo konstruktivnega izražanja prijetnih in neprijetnih čustev.

 

 

Socialno učenje

Pouk socialnega učenja se izvaja od 1.- 6. razreda. Namenjen je učenju socialnih spretnosti, s katerimi učenci lahko učinkovito funkcionirajo v medosebnih odnosih, se spopadajo z življenjskimi zahtevami in konstruktivno prispevajo k razvoju družbe, ko odrastejo. Socialno učenje pomaga tako učencem kot učiteljem, da se med seboj spoznavajo, se učijo poslušati drug drugega, razumevati in se vživljati v drugega, sprejemati in reševati različne konfliktne situacije. Socialno učenje ni omejeno zgolj na predvidene učne ure, temveč je prisotno v vsakodnevnem vzgojno – izobraževalnem procesu. Vključujemo ga v interesne dejavnosti, kulturne, naravoslovne, tehniške, športne dneve in druge šolske dejavnosti: šola v naravi, prostovoljno delo.

(Skupno 851 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost