04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Interesne dejavnosti

1.ANGLEŠKE URICE PPVI  – Bojana Burja.

2.RADIJSKI KROŽEK – Bojana Burja.

3.PLANINSKI KROŽEK – Martina Kolar, Branko Štetner, Irena Marinkovič, Bojana Burja, Maruša Pretnar.

4.LONČEK KUHAJ – Bojana Burja.

5.SPECIALNA OLIMPIADA – Metka Rabič, Irena Marinkovič.

6.RAČUNALNIŠKI KROŽEK PPVI – Martina Kolar.

7.RAČUNALNIŠKI KROŽEK NIS – Martina Kolar.

8.MODNI KROŽEK – Veronika Repinc Bajrič.

9.PROSTOVOLJSTVO – Veronika Repinc Bajrič.

10.MLADI TEHNIK – Veronika Repinc Bajrič.

11.PROMETNI KROŽEK – Polona Škufca, Branko Štetner.

12.PEVSKI ZBOR – Ana Gračner, Polona Škufca.